Availability

Polazak 01.06.2019- od 399€ Polazak 15.06.2019- od 399€ Polazak 13.07.2019- od 449€ Polazak 03.08.2019- od 449€ Polazak 17.08.2019- od 509€ Polazak 08.09.2019- od 499€

We are sorry, there are no rooms available at this accommodation at the moment

General

Polazak 01.06.2019- od 399€
Polazak 15.06.2019- od 399€
Polazak 13.07.2019- od 449€
Polazak 03.08.2019- od 449€
Polazak 17.08.2019- od 509€
Polazak 08.09.2019- od 499€luta rupi

Bali - Ostrvo bogova

Polazak 01.06.2019- od 399€
Polazak 15.06.2019- od 399€
Polazak 13.07.2019- od 449€
Polazak 03.08.2019- od 449€
Polazak 17.08.2019- od 509€
Polazak 08.09.2019- od 499€

BALI je indonežansko ostrvo između ostrva Jave na zapadu i Lamboka na istoku. To je jedna od 33 provincije Indonezije sa Denpasarom kao središtem na jugu ostrva. DENPASAR je bio prestonica Kraljevstva Bandung sve do 1906 godine, kada je kolonizovan od strane Holanđana. Svakako treba posetiti: Puputan park, Kraljevski Hram, kao i hramove Jagotanka u blizini muzeja Negeri i Maospahit, umetnički centar taman Budaya, palatu Satria. Glavni turistički centi Balia su na jugu. Izdvaja se grad Kuta, sa predgrađima Legian i Semnijak i popularnim plažama, a u novije vreme posebno se izdvajaju Nusa Dua i Pecata. Na istočnom delu ostrva izdvaja se grad Sanur koji je svojevremeno bio i jedini turistički centar, a u centralnom delu grad Ubud. Klima je tropska, sa visokim stepenom vlažnosti. Izraženi su monsunski periodi sa vlažnom i suvom sezonom. Suva sezona je u periodu od maja do septembra, ali i u vlažnom periodu od oktobra do aprila svakodnevno ima dovoljno sunčanih intervala. Prosečna godišnja temperature je 27 stepeni. Zvanični jezik je Indonežanski, a valuta rupi.

1. dan (nedelja, 28.4.2019) BEOGRAD-DOHA Dolazak putnika na aerodrom "Nikola Tesla", najkasnije u 10:00. Individualna prijava za let i predaja prtljaga. Poletanje aviona za Dohu u 12:00 (let QR 232). Dolazak u Dohu u 18:00 časova-lokalno vreme. Čekanje na naredni let u tranzitnoj zoni aerodroma.

2. dan (ponedeljak, 29.4.2019) DOHA - DENPASAR Nastavak putovanja za Bali. Poletanje aviona u 02:35 časova - lokalno vreme (let QR 962). Dolazak na Bali/Denpasar u 17:30 časova-lokalno vreme. Transfer do izabranog hotela. Smeštaj. Noćenje.

3. - 10. dan (utorak - utorak 30.04 – 07.05.2019) BALI Doručak. Slobodni dani za odmor i individulna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnih izleta. Noćenja.

11. dan (sreda, 08.05.2019) BALI/DENPASAR Slobodan dan. Napuštanje soba sat vremena pre zakazanog transfera za aerodrom. Individualna odjava iz hotela. Transfer do aerodroma Denpasar.

12. dan (četvrtak, 09.05.2019) DENPASAR - DOHA- BEOGRAD Individualna prijava za let i predaja prtljaga (čekiranje). Pasoške i carinske formalnosti. Poletanje aviona za Dohu u 00:35 časova-lokalno vreme (let QR 961). Dolazak u Dohu u 05:30 časova-lokalno vreme. Čekanje na naredni let u tranzitnoj zoni aerodroma. Nastavak putovanja za Beograd. Poletanje aviona u 06:35 časova-lokalno vreme (let QR 231). Dolazak u Beograd u 11:00.

 

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:
● avio prevoz na relaciji Beograd – Bali v.v. sa presedanjem u Dohi (Qatar Airways)
● 9 noćenja sa doručkom u sobi odabranog hotela
● transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom
● troškovi organizacije i realizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
● aerodromske takse (u iznosu od 307 eur) – podložne promenama
● boravišne takse
● fakultativni izleti i individualni troškovi putnika
● obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje. VIZA – za biometrijski pasoš Republike Srbije od marta 2016. više nije potrebna viza za Indoneziju. Rok za prijavljivanje je 10.3.2018 ili do popune mesta

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Agencija preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U agenciji je moguće  uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Triglav osiguranja koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove do 30.000 evra. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju. OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA ORGANIZATORA zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 30000001370 od 06.02.2017. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Akcionarskoo društvo za osiguranje MILENIJUM OSIGURANJE ADO, Bulevar Mihajla Pupina 10 L, telefon: 0117152300. Agencija smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Uslovi plaćanja

  •  Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene aranžmana, a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60%.
  •  Plaćanje može biti: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina)