Availability

PUKET – najveće tajlandsko ostrvo, nalazi se zapadno od tajlandske obale u Andamanskom moru. Najpopularnije turističko mesto je Patong sa dugačkom plažom, belim peskom i palmama, i burnim noćnim životom. Preko 40 kilometara plaža potvrđuje da svako može naći svoj omiljeni izbor. Neke od najlepših plaža su Kata, Kamala, Karon i Bangtao. Tokom dana se duž celog ostrva mogu naći razne opcije animacije, sportova na vodi i dnevne zabave. Neki od najlepših izleta su do ostrva PiPi, Raha i Similans, kao i druženje sa slonovima. Nezaobilazni stari grad Puket svojom kulturom, arhitekturom sino portugalskih građevina, jedinstvenim hramom Vat Čaolonga upotpunjuju doživljaj ovog ostrva. Zvaničan jezik je tajlandski a valuta baht. Klima je tropska a prosečna godišnja temepratura je 30 stepeni. Sušni period i najprijatnije vreme za boravak je od novembra do kraja marta. Period sa najvišim temperaturama i vlažnošću vazduha je od avgusta do oktobra, kada je i najveća verovatnoća za učestale kiše

We are sorry, there are no rooms available at this accommodation at the moment

General

PUKET – najveće tajlandsko ostrvo, nalazi se zapadno od tajlandske obale u Andamanskom moru. Najpopularnije turističko mesto je Patong sa dugačkom plažom, belim peskom i palmama, i burnim noćnim životom. Preko 40 kilometara plaža potvrđuje da svako može naći svoj omiljeni izbor. Neke od najlepših plaža su Kata, Kamala, Karon i Bangtao. Tokom dana se duž celog ostrva mogu naći razne opcije animacije, sportova na vodi i dnevne zabave. Neki od najlepših izleta su do ostrva PiPi, Raha i Similans, kao i druženje sa slonovima. Nezaobilazni stari grad Puket svojom kulturom, arhitekturom sino portugalskih građevina, jedinstvenim hramom Vat Čaolonga upotpunjuju doživljaj ovog ostrva. Zvaničan jezik je tajlandski a valuta baht. Klima je tropska a prosečna godišnja temepratura je 30 stepeni. Sušni period i najprijatnije vreme za boravak je od novembra do kraja marta. Period sa najvišim temperaturama i vlažnošću vazduha je od avgusta do oktobra, kada je i najveća verovatnoća za učestale kiše

Tajland - ostrvo Puket

13 dana, 10 noćenja Polazak 03.03.2019
CENA PAKETA PO OSOBI OD 454€

PUKET – najveće tajlandsko ostrvo, nalazi se zapadno od tajlandske obale u Andamanskom moru. Najpopularnije turističko mesto je Patong sa dugačkom plažom, belim peskom i palmama, i burnim noćnim životom. Preko 40 kilometara plaža potvrđuje da svako može naći svoj omiljeni izbor. Neke od najlepših plaža su Kata, Kamala, Karon i Bangtao. Tokom dana se duž celog ostrva mogu naći razne opcije animacije, sportova na vodi i dnevne zabave. Neki od najlepših izleta su do ostrva PiPi, Raha i Similans, kao i druženje sa slonovima. Nezaobilazni stari grad Puket svojom kulturom, arhitekturom sino portugalskih građevina, jedinstvenim hramom Vat Čaolonga upotpunjuju doživljaj ovog ostrva. Zvaničan jezik je tajlandski a valuta baht. Klima je tropska a prosečna godišnja temepratura je 30 stepeni. Sušni period i najprijatnije vreme za boravak je od novembra do kraja marta. Period sa najvišim temperaturama i vlažnošću vazduha je od avgusta do oktobra, kada je i najveća verovatnoća za učestale kiše.

1. dan (nedelja, 03.03.2019) BEOGRAD-DOHA Dolazak putnika na aerodrom "Nikola Tesla", najkasnije u 09:40. Individualna prijava za let i predaja prtljaga. Poletanje aviona za Dohu u 11:40 (let QR 232). Dolazak u Dohu u 18:45 časova-lokalno vreme. Konekcija za let za Puket u 20:15 (let QR 842).

2. dan (ponedeljak, 04.03.2019) PUKET Dolazak na ostrvo Puket u 07:05 - lokalno vreme. Transfer do hotela na Puketu. Smeštaj u sobe. Slobodno vreme za odmor I uživanje na plaži. Noćenje.

3. - 11. dan (utorak - sreda 05 – 13.03.2019) PUKET Doručak. Slobodni dani za odmor i individulna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnih izleta. Noćenja.

12. dan (četvrtak, 14.03.2019) PUKET-DOHA Doručak. Napuštanje soba do 11:00-lokalno vreme. Slobodno vreme do transfera na aerodrom Puket. Poletanje aviona za Dohu u 19:40-lokalno vreme (let QR 841). Dolazak u Dohu u 23:00-lokalno vreme. Čekanje za naredni let u tranzitnoj zoni aerodroma. 13. dan (petak, 15.03.2019) DOHA-BEOGRAD Nastavak putovanja. Poletanje aviona za Beograd u 06:50-lokalno vreme (let QR 231). Dolazak u Beograd u 10:40. Kraj putovanja.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
● avio prevoz na relaciji Beograd – Doha - Puket v.v.
● transferi aerodrom – hotel – aerodrom
● 10 noćenja u dvokrevetnoj standardnoj sobi odabranog hotela na bazi noćenja sa doručkom
● troškovi organizacije i realizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
● aerodromske takse (u iznosu od 315 eur) – podložne promenama
● obavezno međunarodno zdravsteveno osiguranje koje možete uplatiti uz aranžman
● fakultativni izleti i individualni troškovi
● viza. VIZA: Uz biometrijski pasoš Republike Srbije potrebna je viza. Zeus Travel posreduje u izdavanju vize. Potrebne su 2 fotografije i pasoš. Cena izdavanja vize sa uslugom Zeus travela iznosi 40 evra za jedan ulaz. Rok za prijavljivanje je 15.1.2018 ili do popune mesta.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene aranžmana, a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60%.
● Plaćanje može biti: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Agencija preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U agenciji moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Triglav osiguranje koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove do 30.000 evra. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA
Organizator zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs. organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; organizator ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 30000001370 od 06.02.2017. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Akcionarskoo društvo za osiguranje MILENIJUM OSIGURANJE ADO, Bulevar Mihajla Pupina 10 L,Beograd office@milenijum-osiguranje.rs, telefon: 0117152300. Organizator smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Uslovi plaćanja

  •  Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene aranžmana, a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60%.
  •  Plaćanje može biti: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina)

Cenovnik